tai rekisteröidy

Rekisteriseloste Band Bookers Oy:n verkkopalvelun buukkaa-bandi.fi asiakasrekisteristä: Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Nimi: Band Bookers Oy
  Y-tunnus: 2463359-0
  Postiosoite: Kisapolku 6 A 2, 01450 Vantaa

 3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 4. Nimi: Toni Mäenpänen
  Postiosoite: Kisapolku 6 A 2, 01450 Vantaa
  Puhelin: 0400259638
  Sähköposti: info@buukkaa-bandi.fi

 5. Rekisterin nimi
 6. Band Bookers Oy:n asiakasrekisteri

 7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 8. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
  palvelun toteuttaminen,
  asiakastapahtumien varmentaminen,
  asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
  markkinointi,
  analysointi ja tilastointi,
  mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
  muut vastaavat käyttötarkoitukset.

 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
  rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu
  mahdollinen yksilöivä tunnus,
  asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot,
  asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot,
  viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  mahdolliset luvat ja suostumukset,
  mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

  Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
  VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä,
  puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 13. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 14. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille.

 15. Rekisteröidyn oikeudet
 16. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

  Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

  Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 17. Rekisterin suojauksen periaatteet
 18. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla.